Denna sida använder helt harmlösa cookies (kakor) för funktionalitet. Läs mer om våra kakor här.

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Trådlösa larmsystem

Ja. Ett GSM larm kräver att ett fungerande GSM kort (2G) införskaffas och placeras i larmenheten.

Både ja och nej.

Trådlösa sändare använder olika frekvensband, exempelvis en trådlös router för trådlöst nätverk använder sig oftast 2.4GHz eller 5GHz. Detta påverkar inte larmet sålänge det inte står precis sidan om.

Finns det därimot en sändare på samma frekvens, t.ex. en trådlös väderstation, garageportsöppnare eller annan utrustning på samma frekvens, så kan den störa om den står för nära, elle rsänder för starkt, men det är oftast inga problem.

Att tänka på dock, är att stänga av sådan apparatur under själva inläsnings-/inkodningsprocessen, för att undvika att den kodas in som en detektor till larmet.

Larmet måste först och främst vara försatt i inkodnings-/inprogrammeringsläge.

Efter detta så är det bara att lösa ut varje detektor så att den skickar sin trådlösa signal, som larmet sedan registrerar.

En viktig sak att tänka på är att om man har någon annan trådlös utrustning på samma frekvens som larmet bör den stängas av för att undvika att den kodas in till larmet.

Kontrollera att kortet som används har stöd för GSM nätet, dvs. vanliga 2G nätet.

Kontrollera att PIN-kodskontrollen på kortet är inaktiverad.

Kontrollera antennanslutning och larmets placering.

För enkelzon GSM (VL-SIM3) måste samtliga "standardkontakter" raderas från kortet, och därefter måste minst 1 ny kontakt skapas och lagras på kortet.

Det är väldigt viktigt att kontakten sparas på kortet och inte i telefonens minne.

Ett annat vanligt fel är att man inte raderat samtliga kontakter på SIM-kortet innan man lägger in de nya.

Endast kort som stödjer GSM nätet fungerar med GSM larmen.

Renodlade 3G kort fungerar inte, t.ex. från mobiloperatören Tre. Men kort som har stöd för både 2G och 3G fungerar.

Räckvidden anges alltid med "Fri sikt", detta innebär en sträcka fri från hinder av olika slag.

Även starka strömkällor, radiofrekvenser och annat trådlöst kan orsaka mindre räckvidd.

För 2-vägslarm med LCD kontroll, så är angiven räckvidd alltid "Fri sikt" samt mätt mellan Larmenhet till Handkontroll, dvs. att larmet kan skicka signal till handkontrollen upp till ex. 1000m vid fri sikt, men handkontrollen kan enbart sända upp till 500m vid fri sikt.

Anledning till detta är att larmets radiosändare har ett helt bilbatteri att använda kraft från, medans handkontrollen har bara sitt egna batteri på oftast 1.5 volt

Ett enkelzon/enkelsektionlarm har endast 1st trådlös sektion på vilken samtliga trådlösa tillbehör ligger.

Vid larm på GSM larmet så skickas 1 SMS med information om att larmet har löst ut. På enkelzonlarm för fast telefoni så indikeras det inte vilken sektion som löst ut, detta då det enbart finns 1st.

Ett multizon/multisektionslarm har flera trådlösa sektioner, och för varje sektion som löst ut på GSM larmet skickas ett SMS med information om sektionen, så att man får mer specifikt reda på vad det är som hänt.

För multizon/multisektionslarm med fast telefoni, så indikeras utlöst sektion på panelen.

Den faktiska skillnaden är inte direkt anmärkningsvärd.

Båda frekvenserna är sk. "Öppna frekvenser", och får användas fritt av allt och alla.

433MHz har använts mer flitigt genom åren och har därför mer produkter som använder den. 868MHz började användas senare och har därför i dagsläget mindre produkter som använder den.

Ur säkerhetssynpunkt är det ingen som helst skillnad mellan frekvenserna då båda är trådlösa, öppna och lika mottagliga för yttre påverkan.

Det påstås även att 868MHz skulle vara den sk. "Godkända frekvensen". Detta är ett helt fel påstående då det inte finns någon "Godkänd" frekvens alls. Den är bara mindre använd.

De trådlösa sirenerna under varumärket Vikinglarm ansluts till larmet via en sändare.

Sändaren ansluts till/via sirenporten på larmenheten och aktiveras vid larm. En trådlös signal skickas och fångas upp av sirenen som i sin tur börjar ljuda.

Samtliga trådlösa sirener av denna modell drivs med sin egna DC12V nätadapter och måste anslutas till en 220V källa, t.ex. ett vägguttag.

Även direktmatning av DC12V fungerar, t.ex. direkt från ett bilbatteri. Detta är speciellt bra ifall systemet används på platser utan fast elinstallation, t.ex. Husbil, Husvagn, Container etc.

Batteritiden är mycket beroende på vilken typ av detektor det gäller och hur ofta den detekterar något.

Detektorerna under varumärket Vikinglarm har en ungefärlig batteritid på ca: 1 år med undantaget för magnetkontakterna som ligger mellan 6-8 månader.

Ja det går att göra via SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) som är det enda organet i Sverige som utför tester för godkännande.

Sök efter produkten i fråga på www.sbsc.se, klicka på fliken "Fritext-sök" och välj sedan "Beteckning" i fältet "Sökfält". Skriv nu in söktexten, t.ex. Agility eller PowerMax och Tryck på knappen "Visa lista".

Det är inga problem med samexistens då Nexas produkter arbetar på ett annat kodsätt. Det att tänka på är dock att inte placera de olika delarna i närheten av varandra (inom 0.5 meter) då detta kan ev. störa lite.

Samtliga GSM larm på vår hemsida kan anslutas till larm- och väktartjänster så länge de kan ta emot SMS-larm/SMS meddelande. Denna tjänst är inget vi tillhandahåller, utan separat avtal med önskad tjänst måste upprättas.

De vanliga/standard rörelsedetektorerna har ingen immunitet mot husdjur och kommer troligtvis att lösa ut larmet ifall de är aktiva när husdjuret finns på plats.

Det finns möjlighet att byta standarddetektorerna mot husdjursanpassade i de flesta larmpaket. Immuniteten är viktbaserad och olika detektorer har olika specifikationer. Vg. Se produktbeskrivningen för specifik detektor för mer information om husdjursimmuniteten på den.

Även husdjursimmuna detrektorer kan reagera på husdjur ifall monteringen av detektor inte är korrekt utförd. En tumregel är att rikta aldrig detektorn direkt mot ett objekt där husdjuret ofta befinner sig i direkt linje med synfältet, och tänk på att desto närmre djuret kommer detektorn, desto större blir det i detektorns "ögon".

Vikinglarm Sverige AB saluför godkända larmsystem så som Agility, Visonic PowerMax och Alexor.

Dessa larm är godkända och testade av SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) och godkänns då av SSF (Stöldskyddsföreningen).

För att ett larm ska klassas som Godkänt Måste det vara testat och uppfylla kraven ställda av SBSC.

Ett vanligt missförstånd är att ett larm på frekvensen 868MHz per automatik är godkänt, men så är inte fallet. Tyvärr finns det ett flertal aktörer som har ej testade larm på 868MHz och saluför dem som "Godkända" eller på "den godkända frekvensen" av den enkla anledningen att försöka lura dig som konsument.

Tänk på, det finns ingen frekvens som är "Godkänd" i denna bemärkelse.

Vad innebär det att ha ett Riktigt godkänt larmsystem?

I de flesta fall innebär det att försäkringsbolaget ger dig en rabatterad premie, oftast 5%. Är larmet installerat av en certifierad anläggningsfirma och har vidarekoppling till något väktarbolag eller larmtjänst, kan premierabatten komma upp till 10%.

Vissa försäkringsbolag ger dig 5% rabatt ändå oavsett om larmet är testat och godkänt, bara det kan kontakta minst 2 nummer vid larm, och denna kriterie uppnår samtliga larm med uppringning i sortimentet.

Falsklarm kan inträffa på olika sätt.

Den vanligaste förövaren i en larmkonfiguration som ger upphov till falsklarm är rörelsedetektorn. Om denna är placerad direkt mot ett fönster där den kan bli bländad av t.ex. förbipasserande bilar, starkt och direkt solljus eller reflektioner är detta något som kan i vissa fall lura detektorn till att tro att det är rörelse som sker. Anledningen till detta är att detektorn detekterar termiska rörelser, dvs. rörelser som i samma stund utstrålar värme.

Om rörelsedetektorn i fråga är husdjursimmun är sannolikheten att det finns djur i utrymmet stor. Om så är fallet måste man tänka på att detektorn inte ska placeras så att den ser snett nedåt i en vinkel, utan placeras så att den ser rakt ut. Anledning till detta är att det oftast är det nedre detektionsområdet som har immunitet mot djuren, medan det övre inte har någon immunitet. En husdjursimmun rörelsedetektor bör aldrig placeras så att den ser mot en högre möbel eller annan plats där djuret kan komma upp.

En annan möjlig anledning till falsklarm kan vara ifall någon annan trådlös sändande apparatur råkat komma med i programmeringen. Detta kan t.ex. vara en trådlös väderstation, garageportöppnare, handkontroll till billarm eller annan trådlös larmutrustning. Skulle detta inträffa är rekommendationen att man nollställer larmet och läser in de trådlösa tillbehören på nytt.

Kameraövervakning

Det finns i princip ingen kamera som går att ansluta Till ett larmsystem där man själv får bilden direkt. De flesta prisvärda larmsystem som har anslutningsbar kamera måste anslutas till en larmtjänst för att bilden ska kunna levereras. Detta då bilden inte skickas som MMS, utan skickas via ett krypterat protokoll. Vill man ha en kamera till sitt larmsystem så går det bra att ansluta ett kamerasystem eller en IP-/Nätverkskamera till nätverket. Då kan man komma åt den via en webbläsare eller en mobiltelefon som har GPRS stöd. Vid meddelat larm ansluter man till kameran för att se vad som sker i realtid. Det går även att använda en MMS kamera för att få ett bildmeddelande vid detekterad rörelse. Denna lösning kräver ett eget mobiltelefonkort (SIM-kort) och kameran måste styras separat.

Övrigt

Fraktkostnaden bestäms utifrån vad varan/varorna väger.

Det enklaste sättet att se vad en vara kostar är att lägga den i kundvagnen varpå frakten räknas ut per automatik.

Till många av våra produkter finns nedladdningsbara manualer.
Dessa är tillgängliga efter er order är placerad.

Klicka här för att komma till vår nedladdningssida.


Ja det går att göra via SBSC (Svensk Brand och Säkerhets Certifiering) som är det enda organet i Sverige som utför tester för godkännande.

Sök efter produkten i fråga på www.sbsc.se, klicka på fliken "Fritext-sök" och välj sedan "Beteckning" i fältet "Sökfält". Skriv nu in söktexten, t.ex. Agility eller PowerMax och Tryck på knappen "Visa lista".