Denna sida använder helt harmlösa cookies (kakor) för funktionalitet. Läs mer om våra kakor här.

Guide för routerinställning

Denna guide hjälper till med konfigurationen av en nätverksrouter för sammankoppling med en nätverksbaserad kameraövervakningslösning.
Guiden beskriver hur man går tillväga för att öppna portar (port forwarding) i en router för att möjliggöra fjärråtkomst och fjärrövervakning av en Internetuppkopplad kameraövervakningslösning.


Vad är en router?


Routerns huvudsakliga uppgift är att fungera som en knutpunkt för datorernas lokala nätverk och dessutom sammanlänka det med Internet. Ett nätverk kan också byggas upp på samma sätt kring en switch men då försvinner bryggan mot Internet och nätverket blir helt lokalt.

På routern brukar det finnas en port som är märkt ”Internet” eller ”WAN”. Nätverkskabeln från modemet ska kopplas dit. De flesta routrar är också utrustade med fyra portar (numrerade 1 till 4) som datorerna kopplas till. Om fler än fyra datorer ska anslutas trådbundet går det att utöka antalet portar genom att ansluta en switch till routern.
Källa: Kjell & Company


Varför måste man öppna portar?


I de fall man önskar komma åt sin kameraövervakningsprodukt från en extern plats (en plats utan för det lokala/interna nätverket) måste vissa portar öppnas upp så det skapas en väg/rutt in på det lokala nätverket.
Vilka portar det är bestäms av den nätverksanslutna produkten i fråga och kan i de flesta fall definieras/specificeras av användaren.

Om inte fjärråtkomst behövs eller önskas behöver inga portar öppnas.
Produkten är alltid nåbar inom det lokala nätverket ändå.


Hur fungerar det?


När en port öppnas på routern görs detta i anknytning till en lokal (LAN) IP adress.
Alla förfrågningar som sedan görs mot routerns externa (WAN) adress på en specifik port, routas vidare till specificerad lokal IP adress.

Routerns externa IP adress är en unik sifferkombination på Internet. För att ta reda på vad er externa IP adress är kan verktyget IP-Koll användas: http://www.vikinglarm.se/ipkoll

Varje nätverksansluten enhet på det lokala nätverket har sin egen IP adress som i de flesta håller strukturen 192.168.X.Y, där X är antingen 0 eller 1 och Y är ett värde mellan 2-199

Så när en port öppnas, t.ex. port 99, ska denna knytas till en lokal IP adress.
Ex. Kameraprodukten har en intern IP adress som är 192.168.1.50 och porten som är angiven i produkten är 99. I detta fall måste routern ställas in så att samtliga förfrågningar mot routerns externa IP adress och på port 99 slussas/routas vidare till den lokala IP adressen 192.168.1.50 på samma port.

Adressen (URL) som sedan ska anges i webbläsarens adressfält ska vara strukturerat enligt följande: Protokoll://extern-ip-adress:port.
Ex. http://89.160.63.212:99

HTTP protokollet är det vanligaste och är en förkortning som betyder Hyper Text Transfer Protocol. Ifall inget annat anges, så är det alltid detta protokoll som ska användas för att ansluta till kameraövervakningsprodukten.
Anslut till er router


För att kunna konfigurera en router måste man först komma åt användargränssnittet. Detta görs i de flesta fall via en webbläsare där man navigerar till routerns interna adress (Gateway adress).
Denna adress är oftast 192.168.1.1 eller 192.168.0.1 - Klicka på någon av dessa för att se ifall en webbläsare öppnas med er routers inloggningssida.
Om ingen av ovan nämnda adresser fungerar till att öppna er routers inloggningssida måste ni konsultera routerns användarhandbok.

När en sida öppnas som efterfrågar inloggningsuppgifter ska detta anges.
Vad det är för användarnamn och lösenord är olika från olika tillverkare och modeller. Standardinloggningsuppgifterna för din router kan med stor sannolikhet hittas här: http://www.routerpasswords.com/
Om inte uppgifterna hittas för er router kan det i de flesta fall fungera med uppgifter för annan router från samma tillverkare.


Portöppning


Nu är det dags att öppna upp porten/portarna.

 • UPnP (Universal Plug And Play)

  Detta är det enklaste sättet att få nätverksenheter att kommunicera med varandra. Ifall både nätverksenheten (IP kameran, DVR systemet etc.) och routern har UPnP aktiverat så kommer nätverksenheten att begära att rätt portar öppnas upp med rätt väg igenom routern.

  UPnP valet kan finnas på lite olika ställen på olika routrar. Leta igenom flikarna på routerns konfigurationssidor eller referera till routerns manual.
  Ifall manualen inte kan hittas kan den i de flesta fall laddas ner från tillverkarens hemsida. Längre ner på sidan hittar ni de vanligaste.
 • DMZ

  Ifall kameraövervakningsprodukten är den enda nätverksenheten på det lokala nätverket som ska öppnas upp för fjärråtkomst så kan en sk. DMZ adress specificeras.
  DMZ är en förkortning och betyder "DeMilitarized Zone" och innebär att alla förfrågningar på routerns externa IP adress routas vidare till DMZ adressen, oavsett vilken port som efterfrågas.

  DMZ-fliken kan vara på lite olika ställen på olika routrar. Leta igenom flikarna på routerns konfigurationssidor eller referera till routerns manual.
  Ifall manualen inte kan hittas kan den i de flesta fall laddas ner från tillverkarens hemsida. Längre ner på sidan hittar ni de vanligaste.
 • Port-Forwarding

  Om inte DMZ eller UPnP fungerar i befintlig nätverkskonfiguration måste de specifika portarna öppnas och routas vidare till aktuell lokal IP adress.
  Denna inställning benämns som bl.a. "Port Forwarding" , "Vidarebefordran av en port", "Port Redirect", "Virtual Server" etc. Exakt beämning skiljer sig från tillverkare till tillverkare.

  När fliken för "Port Forwardning" hittats ska port och LAN adress specificeras.
  Ifall det finns både Intern och Extern port att ange, ska samma värde anges på båda.
  Fältet för IP adress ska fyllas i och motsvara den LAN adress som kameraövervakningsprodukten har.

  Exempel på hur inställningarna för Port Forwarding kan se ut på olika routrar:
  Vidarbefordran av en port på Linksys router WRT610N


  Virtual Server på D-Link WBR-2310