Denna sida använder helt harmlösa cookies (kakor) för funktionalitet. Läs mer om våra kakor här.

Redo Programmeringstjänst

Som ett alternativ erbjuder vi programmering av vissa larm- och övervakningspaket via programmeringstjänsten Redo™.
Med en sådan programmering levereras produkterna programmerade och konfigurerade efter kundens specifika krav och önskemål.
Instruktioner och tips för montering medföljer utan extra kostnad.

Tjänsten kan väljas i alternativfälten för aktuell produkt.

För larmsystem och larmpaket:

För larmpaket innefattar tjänsten en komplett programmering av samtliga tillbehör, namngivning av sektionerna, inläggning av SMS- och Telefonmottagare, Inställning av in- och utpasseringstider samt andra nödvändiga inställningar.
Utöver detta funktionstestas hela systemet för att garantera en problemfri uppsättning.

I de fall det är nödvändigt kommer du att bli kontaktad efter köp för konsultation och genomgång inför programmeringen.

För kamerasystem och IP kameror finns det tre olika Redo™ tjänster:

 • GRUND
  Denna tjänst innebär att vi programmerar upp kamerasystemet efter ert önskemål. Vi ställer in schemaläggning av inspelning, namngivning av kanalerna, installerar och initierar hårddisken samt funktionstestar hela systemet.

  Denna Redo™ programmering är avsedd för kameraövervakningspaket med 1-16 kameror, 4-16 kanaler.

  Konfiguration av nätverksinställning på DVR och Router ingår inte i denna programmering.

 • NÄTVERK
  Med denna tjänst utför vi nätverksinställningarna åt er på produkten, samt konsulterar er för routerkonfiguration.

  Produktens nätverkskonfiguration ställs in. Detta innefattar inställning av IP-adress, nätmask, gateway, dns samt portar.

  Vi konsulterar och vägleder er för routerinställningarna som måste utföras på er router ifall fjärråtkomst önskas till kameran/kamerasystemet.

  Vi hjälper även till att skapa ett Dynamisk DNS konto ifall detta önskas.
  Se www.dyndns.com för vad ett sådant konto är och innebär.

  Denna Redo™ programmering är avsedd för samtliga kamerasystem och IP kameror där nätverkskonfiguration är aktuell.

  Grundkonfiguration av kamerasystemet ingår inte i denna programmering.

 • KOMPLETT
  Denna tjänst består av både GRUND och NÄTVERK.